2010, ജൂലൈ 19, തിങ്കളാഴ്‌ച

സൌഹൃദം


കാലത്തിന്റെ ചിതൽ പൊള്ളയാക്കാത്ത സൌഹൃദങ്ങൾക്ക്.....

2010, ജൂലൈ 3, ശനിയാഴ്‌ച

തനിച്ച്

ഒരു കൂട്ടിനു വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പ്....

ജാലകം അഗ്ഗ്രിഗേറ്റർ

ജാലകം

പോട്ടം

Networked Blogs

ഈ ബ്ലോഗിനെ കുറിച്ച്

ചിത്രങ്ങൾക്ക് കഥ പറയാൻ ഒർക്കുട്ടിലെ രണ്ട് വരി മതിയാവാതെ വന്നു.....അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോബ്ലോഗ് തുടങ്ങി....

പ്രിയം...പ്രിയതരം...

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP