2011, ഏപ്രിൽ 7, വ്യാഴാഴ്‌ച

സമാന്തരങ്ങൾ


ജീവിതത്തിന്റെ പാത എത്ര പിന്നിട്ടാലും എന്റെ അരികിൽ കൈയ്യത്തും ദൂരത്ത് നീയുണ്ടാവും...
തമ്മിലുള്ള അകലത്തിനു സ്നേഹമെന്ന പേരു കൊടുത്ത് ആ സ്നേഹത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് നടക്കാം കൂട്ടുകാരാ ഇനിയും ഒത്തിരി ദൂരം....

ജാലകം അഗ്ഗ്രിഗേറ്റർ

ജാലകം

പോട്ടം

Networked Blogs

ഈ ബ്ലോഗിനെ കുറിച്ച്

ചിത്രങ്ങൾക്ക് കഥ പറയാൻ ഒർക്കുട്ടിലെ രണ്ട് വരി മതിയാവാതെ വന്നു.....അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോബ്ലോഗ് തുടങ്ങി....

പ്രിയം...പ്രിയതരം...

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP