2010, മേയ് 31, തിങ്കളാഴ്‌ച

മണലും മാനവും

മണലും മാനവും കഥകൾ കൈമാറിയിരിക്കും മരുഭൂമിയിൽ നിന്നൊരു ചിത്രം
ജെയ്സാൽമറിനടുത്തുള്ള ഖുറി ഡ്യൂൺസിൽ എടുത്തത്....

2010, മേയ് 24, തിങ്കളാഴ്‌ച

ആയിരമായിരം മോഹങ്ങൾ

ഫത്തേഹ് പുർ സിക്രിയിലുള്ള സലീം ചിസ്തിയുടെ ദർഗയിൽ ആഗ്രഹപൂർത്തീകരണത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ചരടുകൾ. ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നിറവേറിയാൽ തിരിച്ച് വന്ന് ഒരു ചരട് അഴിച്ച് കളയണം എന്നാണ് ചട്ടം. അപ്പോ ഓരോ ചരടും പൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു മോഹത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രം....

2010, മേയ് 6, വ്യാഴാഴ്‌ച

കൊടിയിറങ്ങി...

പൂരം കൊടിയിറങ്ങി...
ആനയും അമ്പാരിയുമെല്ലാം ദേവനെ വണങ്ങി യാത്രയായി..
ഇനി പൂരപ്പറമ്പ് ശാന്തമാവും

അടുത്ത കൊല്ലം വരെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഓർമ്മകളും ഉള്ളിലൊതുക്കി ഞങ്ങളും പടിയിറങ്ങി....

ജാലകം അഗ്ഗ്രിഗേറ്റർ

ജാലകം

പോട്ടം

Networked Blogs

ഈ ബ്ലോഗിനെ കുറിച്ച്

ചിത്രങ്ങൾക്ക് കഥ പറയാൻ ഒർക്കുട്ടിലെ രണ്ട് വരി മതിയാവാതെ വന്നു.....അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോബ്ലോഗ് തുടങ്ങി....

പ്രിയം...പ്രിയതരം...

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP