2010, ഫെബ്രുവരി 23, ചൊവ്വാഴ്ച

സർവ്വം നികോൺമയം


അങ്ങനെ ഞാനും ഒരു DSLR വാങ്ങി. നികോൺ ഡി 90. അതുമായി ആദ്യം പോയത് ഊട്ടിക്ക്. ചെന്നൈ ട്രെക്കിങ്ങ് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു ഫോട്ടോഗ്രഫി ട്രിപ്പിനു. അതിൽ നിന്നും ഒരു ചിത്രം... രാവിലത്തെ വെയിൽ വരച്ചിട്ടൊരു ചിത്രം

2010, ഫെബ്രുവരി 14, ഞായറാഴ്‌ച

നഷ്ടപ്രണയങ്ങൾക്ക്..

പ്രണയിക്കുന്നവർക്കായിട്ടുള്ള ഈ ദിനത്തിൽ പ്രണയിച്ച് നഷ്ടപെട്ടവർക്കു വേണ്ടി ഒരു ചിത്രം....

2010, ഫെബ്രുവരി 10, ബുധനാഴ്‌ച

നിമിഷാർദ്ധത്തിനു അമ്പത് തികഞ്ഞു.


അങ്ങനെ എന്റെ അമ്പതാം പോസ്റ്റ്. തുടങ്ങി വെച്ചപ്പോ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല ഇത്ര റെഗുലർ ആയിട്ട് ഈ ബ്ലോഗിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. ഈ ബ്ലോഗിൽ വന്ന് തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിച്ച ഓരോരുത്തർക്കും എന്റെ മനം നിറഞ്ഞ നന്ദി. മുരടിച്ച് പോയ എന്റെ മറ്റ് രണ്ട് ബ്ലോഗുകളുടെ സ്ഥിതി നിമിഷാർദ്ധത്തിനു വരാതിരിക്കാൻ കാരണം നിങ്ങളോരോരുത്തരുമാണ്....നന്ദി...

ജാലകം അഗ്ഗ്രിഗേറ്റർ

ജാലകം

പോട്ടം

Networked Blogs

ഈ ബ്ലോഗിനെ കുറിച്ച്

ചിത്രങ്ങൾക്ക് കഥ പറയാൻ ഒർക്കുട്ടിലെ രണ്ട് വരി മതിയാവാതെ വന്നു.....അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോബ്ലോഗ് തുടങ്ങി....

പ്രിയം...പ്രിയതരം...

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP