2011, ഫെബ്രുവരി 10, വ്യാഴാഴ്‌ച

പുകയുന്ന ജീവിതം


മുമ്പിൽ ഭക്ഷണം വെച്ചിട്ടും സ്വന്തം വിശപ്പിന്റെ വിളി കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി....

2011, ഫെബ്രുവരി 3, വ്യാഴാഴ്‌ച

മൊളകാ


അസ്തമയത്തിന്റെ ചെഞ്ചായം പൂശി നിൽക്കുന്ന ആകാശം..
സൂര്യതാപമേറ്റ് കിടന്ന കരയെ തണുപ്പിക്കാൻ വീശുന്ന കടൽക്കാറ്റ്...
ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥങ്ങളും അർത്ഥവ്യത്യാസങ്ങളും പങ്കു വെക്കാൻ കൂടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ..
നാവിനു ചെറിയ എരിവിന്റെ രസമേകാൻ കൈയ്യിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് മൊളകാബജ്ജി...
ഒരു മനോഹര സായാഹ്നത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ...

ജാലകം അഗ്ഗ്രിഗേറ്റർ

ജാലകം

പോട്ടം

Networked Blogs

ഈ ബ്ലോഗിനെ കുറിച്ച്

ചിത്രങ്ങൾക്ക് കഥ പറയാൻ ഒർക്കുട്ടിലെ രണ്ട് വരി മതിയാവാതെ വന്നു.....അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോബ്ലോഗ് തുടങ്ങി....

പ്രിയം...പ്രിയതരം...

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP