2009, ഡിസംബർ 23, ബുധനാഴ്‌ച

വെയിൽ വരച്ചത്


പോക്കുവെയിൽ വരച്ചൊരു ചിത്രം...

2009, ഡിസംബർ 16, ബുധനാഴ്‌ച

ഒരു പൂ മാത്രം..


ഒരു പുഷ്പം മാത്രം പൂങ്കുലയിൽ നിർത്താം ഞാൻ.....

2009, ഡിസംബർ 7, തിങ്കളാഴ്‌ച

വെയിൽ വീണ വഴികളിലൂടെ


ഓർമ്മകളുടെ പോക്കുവെയിൽ സ്വർണ്ണവർണ്ണം തളിക്കും വഴികളിലൂടെ ഒരു മടക്കയാത്ര....


ലൊക്കേഷൻ: കേശവൻപാറയിലേക്കുള്ള വഴി..

2009, ഡിസംബർ 1, ചൊവ്വാഴ്ച

ആകാശവേരുകൾ -2


ആകാശവേരുകൾ വീണ്ടും...
സ്ഥലം : നെല്ലിയാമ്പതിയിലെ കേശവൻപാറക്ക് സമീപം

ജാലകം അഗ്ഗ്രിഗേറ്റർ

ജാലകം

പോട്ടം

Networked Blogs

ഈ ബ്ലോഗിനെ കുറിച്ച്

ചിത്രങ്ങൾക്ക് കഥ പറയാൻ ഒർക്കുട്ടിലെ രണ്ട് വരി മതിയാവാതെ വന്നു.....അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോബ്ലോഗ് തുടങ്ങി....

പ്രിയം...പ്രിയതരം...

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP