2010, ജൂൺ 15, ചൊവ്വാഴ്ച

ശൂന്യത

നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചത് നഷ്ടമാവുമ്പോൾ ജീവിതം വെറും ശൂന്യമായൊരു ചട്ടകൂട്.....

2010, ജൂൺ 3, വ്യാഴാഴ്‌ച

നക്ഷത്രങ്ങൾ വരച്ചത്..Star Trails: ചിത്രത്തിൽ ആകാശത്ത് കാണുന്ന വരകൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ വരച്ചതാണ്...നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വെളിച്ചവും, ഭൂമിയുടെ കറക്കവും കൂടി ആകുമ്പോ ഇങ്ങനെ വരും.....ചിത്രങ്ങളുടെ എക്സ്പ്പോഷർ എതാണ്ട് 1000 സെകണ്ട് ആണ്....

ജാലകം അഗ്ഗ്രിഗേറ്റർ

ജാലകം

പോട്ടം

Networked Blogs

ഈ ബ്ലോഗിനെ കുറിച്ച്

ചിത്രങ്ങൾക്ക് കഥ പറയാൻ ഒർക്കുട്ടിലെ രണ്ട് വരി മതിയാവാതെ വന്നു.....അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോബ്ലോഗ് തുടങ്ങി....

പ്രിയം...പ്രിയതരം...

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP