2010, ജൂൺ 15, ചൊവ്വാഴ്ച

ശൂന്യത

നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചത് നഷ്ടമാവുമ്പോൾ ജീവിതം വെറും ശൂന്യമായൊരു ചട്ടകൂട്.....

1 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

നാടകക്കാരൻ 2010, ജൂൺ 17 2:34 AM  

ഹഹഹ് ഇതാരു പറഞ്ഞു ശൂന്യമാണെന്ന് അതിനകത്ത് ചുമരില്ലേ....

ജാലകം അഗ്ഗ്രിഗേറ്റർ

ജാലകം

പോട്ടം

Networked Blogs

ഈ ബ്ലോഗിനെ കുറിച്ച്

ചിത്രങ്ങൾക്ക് കഥ പറയാൻ ഒർക്കുട്ടിലെ രണ്ട് വരി മതിയാവാതെ വന്നു.....അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോബ്ലോഗ് തുടങ്ങി....

പ്രിയം...പ്രിയതരം...

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP