2010, സെപ്റ്റംബർ 23, വ്യാഴാഴ്‌ച

പൂക്കൾ മഞ്ഞ..

കുഞ്ഞുപൂക്കളോട് ക്യാമറ കുശലം പറഞ്ഞപ്പോൾ...

2010, സെപ്റ്റംബർ 16, വ്യാഴാഴ്‌ച

അസ്തമയക്കാഴ്ച്ച

അസ്തമയ സൂര്യനോട് “എന്നാ നാളെ രാവിലെ കാണാം” എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറക്കത്തിനൊരുങ്ങുന്ന ഒരു ആലില..

2010, സെപ്റ്റംബർ 8, ബുധനാഴ്‌ച

ജയ്സാൽമർ

സുവർണ്ണ നഗരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജയ്സാൽമറിലെ കോട്ടയുടെ ഒരു വിദൂര ദൃശ്യം....

ജാലകം അഗ്ഗ്രിഗേറ്റർ

ജാലകം

പോട്ടം

Networked Blogs

ഈ ബ്ലോഗിനെ കുറിച്ച്

ചിത്രങ്ങൾക്ക് കഥ പറയാൻ ഒർക്കുട്ടിലെ രണ്ട് വരി മതിയാവാതെ വന്നു.....അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോബ്ലോഗ് തുടങ്ങി....

പ്രിയം...പ്രിയതരം...

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP