2010, സെപ്റ്റംബർ 16, വ്യാഴാഴ്‌ച

അസ്തമയക്കാഴ്ച്ച

അസ്തമയ സൂര്യനോട് “എന്നാ നാളെ രാവിലെ കാണാം” എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറക്കത്തിനൊരുങ്ങുന്ന ഒരു ആലില..

ജാലകം അഗ്ഗ്രിഗേറ്റർ

ജാലകം

പോട്ടം

Networked Blogs

ഈ ബ്ലോഗിനെ കുറിച്ച്

ചിത്രങ്ങൾക്ക് കഥ പറയാൻ ഒർക്കുട്ടിലെ രണ്ട് വരി മതിയാവാതെ വന്നു.....അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോബ്ലോഗ് തുടങ്ങി....

പ്രിയം...പ്രിയതരം...

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP