2011, ഫെബ്രുവരി 10, വ്യാഴാഴ്‌ച

പുകയുന്ന ജീവിതം


മുമ്പിൽ ഭക്ഷണം വെച്ചിട്ടും സ്വന്തം വിശപ്പിന്റെ വിളി കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി....

ജാലകം അഗ്ഗ്രിഗേറ്റർ

ജാലകം

പോട്ടം

Networked Blogs

ഈ ബ്ലോഗിനെ കുറിച്ച്

ചിത്രങ്ങൾക്ക് കഥ പറയാൻ ഒർക്കുട്ടിലെ രണ്ട് വരി മതിയാവാതെ വന്നു.....അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോബ്ലോഗ് തുടങ്ങി....

പ്രിയം...പ്രിയതരം...

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP