2010, ഒക്‌ടോബർ 28, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഒരു പാനിങ്ങ് പരീക്ഷണം


വാഗാ അതിർത്തിയിൽ എന്നും വൈകുന്നേരം നടത്തുന്ന ഫ്ലാഗ് സെറിമണിയിൽ നിന്ന്

1 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

മോഹനം 2010, ഒക്‌ടോബർ 28 11:38 PM  

പരീക്ഷണമല്ലേ... നടക്കട്ടെ, ഇനിയും മെച്ചപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആസംസിക്കുന്നു.

ജാലകം അഗ്ഗ്രിഗേറ്റർ

ജാലകം

പോട്ടം

Networked Blogs

ഈ ബ്ലോഗിനെ കുറിച്ച്

ചിത്രങ്ങൾക്ക് കഥ പറയാൻ ഒർക്കുട്ടിലെ രണ്ട് വരി മതിയാവാതെ വന്നു.....അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോബ്ലോഗ് തുടങ്ങി....

പ്രിയം...പ്രിയതരം...

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP