2009, മേയ് 12, ചൊവ്വാഴ്ച

വരൾച്ച
ജലസ്പർശമില്ലാതെ
വരണ്ട് കിടക്കുന്ന ഭൂമി പോലെയാണ് സാന്ത്വനം തേടി അലയുന്ന മനസ്സ്
മഴത്തുള്ളികളെ ഗർഭം പേറി ഉരുണ്ടു കൂടും കാർമേഘങ്ങളെ കാത്തു കിടക്കും മരുഭൂമി പോലെ
ചാരത്തണച്ച് കണ്ണീരൊപ്പാനെത്തുന്ന കരതലങ്ങളെ തേടുന്നു വിമ്പുന്ന ഹ്യദയം
പലപ്പോഴും കാത്തിരിപ്പ് ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീളുന്നു......ചിലപ്പോൾ അതു കഴിഞ്ഞും.......

ജാലകം അഗ്ഗ്രിഗേറ്റർ

ജാലകം

പോട്ടം

Networked Blogs

ഈ ബ്ലോഗിനെ കുറിച്ച്

ചിത്രങ്ങൾക്ക് കഥ പറയാൻ ഒർക്കുട്ടിലെ രണ്ട് വരി മതിയാവാതെ വന്നു.....അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോബ്ലോഗ് തുടങ്ങി....

പ്രിയം...പ്രിയതരം...

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP